Na każdym poziomie edukacji wprowadzamy treści dodatkowe, które pomogą naszym uczniom rozwijać się wszechstronnie i harmonijnie .

Dzieci na drugim i młodzież na trzecim poziomie edukacyjnym (klasy  IV-VI i Gimnazjum) zdobywają wszechstronne wykształcenie. Wzbogacamy program we wszystkich istotnych kierunkach edukacji. Wiedzę humanistyczną na zajęciach teatralnych, filozoficznych, wiedzę z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych na tematycznych zajęciach rozwijających. W pracy edukacyjno – wychowawczej chętnie posługujemy się metodą projektów. Daje ona możliwość uczenia się i praktykowania interdyscyplinarnej aktywności poznawczej, pozwalającej na wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. Realizując projekty edukacyjne, szukamy informacji w różnorodnych źródłach, uczestniczymy w lekcjach muzealnych, inscenizacjach w warszawskich teatrach, oglądamy i omawiamy wartościowe filmy. Także wyjazdy na zielone szkoły czy wycieczki to część pracy edukacyjnej i wychowawczej. Każdy wyjazd jest realizacją innego projektu.

Nasi nauczyciele są do dyspozycji uczniów także po lekcjach, w czasie konsultacji, kiedy dzieci mogą nadrobić zaległości, omówić dodatkowe zadania, poprawić oceny.

Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 7:30 - 18:00. 

Zachęcamy do zapoznania się z celami i zakresem naszej pracy ponadprogramowej: 

Zajęcia ponadprogramowe i projekty edukacyjne gimnazjum

Moja ścieżka zawodowa

 
 

Techniki uczenia się. Umiem się uczyć

 
 

 Z liczbą PI na Ty

Chemia bez tajemnic

teatr

Bliżej Teatru

Bliżej filozofii

Świat multimediów-wiedza tajemna

   

Warsztaty dziennikarskie. Piszę więc jestem

Zajęcia świetlicowe z lat ubiegłych w archiwum.

Zajęcia świetlicowe klasy 0-III

 

Zajęcia dodatkowe klasy IV-VI