Zapewnimy Państwa dziecku: 

 • naukę w małych zespołach 
 • możliwość indywidualizacji procesu nauczania 
 • nowoczesne metody nauczania 
 • rozwój twórczego myślenia, umiejętność sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji 
 • zdobywanie wiedzy, dzięki metodom aktywizującym stosowanym przez nauczycieli 
 • wykorzystywanie multimediów, warsztaty terenowe, liczne projekty, wycieczki edukacyjne 
 • możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach z nauczycielami, podczas których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania 
 • przyjazną, kameralną, sprzyjającą pracy i skupieniu atmosferę 
 • wykwalifikowaną, od lat sprawdzoną kadrę pedagogiczną
 • pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce 
 • codzienne zajęcia dodatkowe w ramach czesnego: plastyczne, teatralne, informatyczne ,filozoficzne 
 • przygotowanie do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 
 • zajęcia świetlicowe (m.in. zajęcia kaligraficzne, koło czytelnicze, koło matematyczne, zabawy z chustą animacyjną, eksperymenty, zajęcia teatralne , plastyczne) 
 • język angielski 5 godzin w tygodniu już od zerówki 
 • niemiecki od klasy IV 
 • realizację autorskiego programu „Bliżej filozofii” 
 • warsztaty z technik uczenia się i budzenia motywacji 
 • udział w realizacji projektów 
 • dodatkowo płatne zajęcia (m. in. logopedia, terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej, basen, samoobrona, modelarstwo, rękodzieło, szachy) 
 • opiekę w godzinach 7.30-18.00 
 • bardzo dobre wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych.