RELACJAWYCIECZKA

26 kwietnia 2022 r. uczniowie klas I Liceum i  VIII  szkoły podstawowej - udali się na wyjątkową wycieczkę do Warszawy. Uczestniczyliśmy w warsztatach historycznych dotyczących wojen rosyjskich w Europie organizowanych przez Muzeum Zimnej Wojny mieszczące się na warszawskiej starówce. Podczas spotkania prowadzonego przez kustosza muzeum dowiedzieliśmy się jak wyglądała ekspansja terytorialna Rosji na przestrzeni dziejów, poznaliśmy plany Związku Radzieckiego dotyczące wybuchu III wojny światowej w latach 60 - XX w. oraz jakie obecnie są przyczyny wojny na Ukrainie. Została nam przybliżona specyfika działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz NATO. Ta wizyta, pokazała uczniom szczególnie zainteresowanym dziejami najnowszymi, że historia nie musi być nudna, ale jednocześnie jest bardzo złożona - oparta na przyczynach i skutkach. 

Zapraszamy do galerii