Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2016:

 

Wyniki Egzaminu klas szóstych 2016:

 Gratulujemy szóstoklasistom bardzo dobrych wyników sprawdzianu:)


Średni wynik dla Prywatnej Szkoły AD ASTRA wyniósł:
71% z części I egzaminu ( dla powiatu wołomińskiego i dla Polski to 63%0
91,3% z języka angielskiego ( dla powiatu wołomińskiego 74% a wynik ogólnopolski 71%)

 

UCZNIOWIE i NAUCZYCIELE KLASY SZÓSTEJ ! GRATULUJEMY ŚWIETNYCH WYNIKÓW NA SPRAWDZIANIE OKE NA KONIEC VI KLASY.


Z języka polskiego i matematyki  sześciu uczniów na ośmiu piszących osiągnęło wynik powyżej 80 %. Średni wynik z języka polskiego dla szkoły  to 79,7 % ( a z części matematyczno-przyrodniczej 78,6 %) .
Z języka angielskiego połowa uczniów osiągnęła wynik 100 % , a pozostali powyżej 88% . Średni wynik dla szkoły to 96,3 .

SURSUM CORDA.

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2014:

Otrzymaliśmy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2014. Bardzo cieszymy się i gratulujemy klasie szóstej.

Uczniowie uzyskali wysoki wynik 29,13 punktów.

Marki uzyskały 28,66 , a wynik dla Polski był 25,82.

 

 Egzamin 6 klas

 

Współczynnik łatwości testu dla szkoły wyniósł 0,8, czyli sprawdzian był dla naszych uczniów łatwy.

Natomiast ten sam współczynnik dla gminy Marki wyniósł 0,63 - sprawdzian umiarkowanie trudny

Dla powiatu wołomińskiego - 0,65 - test umiarkowanie trudny

 

  Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2014:

 

Egzamin Gimnazjalny