W naszej Szkole mamy bogatą ofertę Zajęć Dodatkowych.

Zajęcia te są zajęciami fakultatywnymi pozalekcyjnymi, dodatkowo płatnymi, organizowanymi głównie na terenie szkoły (poza basenem).

Wszystkie zajęcia odbywają się po lekcjach  i są prowadzone przez nauczycieli z wykształceniem kierunkowym oraz wykwalifikowanych instruktorów.

Każdy znajdzie tu dla Siebie coś ciekawego i interesującego! :)

 Poniżej lista zajęć na rok 2021/2022:

 Basen

BASEN

Na zajęciach pod profesjonalna opieką ratowników, instruktorów pływania dzieci uczą się pływać lub doskonalą tę umiejętność. Zajęcia odbywają się  w MCER w Markach

PROWADZI: opiekunowie w ramach opieki świetlicowej, instruktorzy pływalni.

Szachy

SZACHY

Gra  w szachy rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka wspomaga naukę matematyki, fizyki, nawet techniki i geografii.  Gra uczy jak radzić sobie ze stresem i porażką, jednocześnie jest wspaniała zabawą.

PROWADZI: Praczukowski Stanisław

 

JUDO

Ogólnorozwojowe zajęcia oparte na zabawach, Dzieci uczą się kontroli nad własnym ciałem, bezpiecznego poruszania się, upadania co przygotowuje do podejmowania różnorakiej aktywności fizycznej.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o tradycyjny japoński model JUDO, uczą dyscypliny, higieny, tolerancji, zdrowej konkurencji, właściwego kibicowania, dbałości o bezpieczeństwo współćwiczących, poszanowania dla autorytetu Trenera - Wychowawcy.

Rozwijają kreatywność i  poczucie własnej wartości.

PROWADZI: Bartek Zacheja klub Gwardia

 

AKADEMIA JA

Program wzmacniający kształtowanie tożsamości, samoświadomość, uczący jak radzić sobie ze stresem i emocjami,  stosownie do wieku, prowadzony metodą coachingu grupowego.

PROWADZI: Marta Miąskowska

  

Dzieci ze szkoły podstawowej korzystają z zajęć dodatkowo płatnych w okresach miesięcznych, ewentualne zmiany prosimy zgłaszać przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć. 

Płatność za zajęcia dodatkowe musi zostać dokonana do 10 dnia kolejnego miesiąca na podstawie otrzymanego rozliczenia. Jeśli nie zostanie ona uregulowana do końca miesiąca, dziecko nie będzie korzystało z zajęć w miesiącu kolejnym.