Organizacja Roku Szkolnego 2014/2015:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2014

Godz.: 9.00

Zebranie plenarne z rodzicami

4 września 2014  Godz.: 17.30

Wyjazd na Festyn archeologiczny do Biskupina

17-19 września 2014

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014

Wszystkich Świętych

1 listopada 2014

Święto Niepodległości

11 listopada 2014

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2014 – 31 grudnia 2014

Zakończenie pierwszego semestru

16 stycznia 2015

Ferie zimowe

19 stycznia – 30 stycznia 2015

Sprawdzian dla klas VI

1 kwietnia 2015

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2015

Egzamin dla klasy III gimnazjum

21-23 kwietnia 2015

Święta Narodowe

1-3 maja 2015

Boże Ciało

4 czerwca 2015

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2015

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

np. rozp.  MEN z dn. 05.10.2010 Dz. U. 186 poz. 1245

Dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

14.10.2014, 10.11.2014, 02.01.2015, 05.01.2015, 05.06.2015, 

Dla Gimnazjum: - trzy dni w terminie egzaminu  gimnazjalnego

Święto Kalendarzowe

Dni wolne

Święto szkolne