ŻYCZENIA Wielkanoc

Życzymy Wszystkim, abyśmy tej Wielkiej Nocy 2021, stali się uczestnikami przejścia z naszych  śmierci, cierpień i niemożności, do życia i radości.
Nauczyciele, Dzieci, Dyrektor i Pracownicy Prywatnej Szkoły AD ASTRA.„…Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!(…)

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa,
przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym,
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi….”
Exultet