Zapewnimy Państwa dziecku: 

 

 • naukę w małych zespołach 
 • nowoczesne metody nauczania
 • rozwój twórczego myślenia, umiejętność sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • zdobywanie wiedzy, dzięki metodom aktywizującym stosowanym przez nauczycieli
 • wykorzystywanie multimediów, warsztaty terenowe, liczne projekty, wycieczki edukacyjne
 • możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach z nauczycielami, podczas których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania
 • możliwość indywidualizacji procesu nauczania
 • przyjazną, kameralną, sprzyjającą pracy i skupieniu atmosferę
 • pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce
 • wykwalifikowaną, od lat sprawdzoną kadrę pedagogiczną
 • rozszerzony program językowy: (angielski 5 godziny, niemiecki 3 godziny)
 • lekcje filozofii w programie nauczania
 • zajęcia dodatkowe w ramach czesnego m.in. informatyczne, plastyczne, teatralne
 • tworzenie projektów edukacyjnych
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych od drugiej klasy gimnazjum
 • przygotowanie do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
 • wykorzystanie komputerów, tablicy multimedialnej i dostępu do internetu na lekcjach różnych przedmiotów
 • warsztaty z technik uczenia się i budzenia motywacji
 • dodatkowo płatne zajęcia (m. in. siłownia, basen, MMA)
 • bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.