KONKURS→  na najciekawszą prezentację fizyczną lub matematyczną

Przygotuj prezentację multimedialną w programie PowerPoint samemu lub w parze na dowolny temat z fizyki lub matematyki. Pracę nagraj na nośnik CD lub pen drive i oddaj do 31 marca 2015 roku. Nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „konkurs”.

Nagrody:

Dla zwycięzców przewidziane nagrody, a dla wszystkich dyplomy uczestnictwa. 

Zwycięzcy, którzy zrobią prezentację z omawianego obecnie lub następnego działu fizyki lub matematyki będą zwolnieni z pisania testu sprawdzającego wiedzę z danego działu fizyki lub matematyki otrzymując z niego ocenę celującą lub bardzo dobrą. 

Zwycięzcy, którzy przygotują prezentację  z innego działu fizyki lub matematyki otrzymają ocenę cząstkową celującą lub bardzo dobrą, której waga będzie taka,  jak ze sprawdzianu.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www szkoły  oraz u nauczyciela fizyki i matematyki.