Z CYKLUCo w nauczaniu słychać

W tym tygodniu...nowa forma pracy...RYCERSKA...czyli poznajemy zabytki polskie-zamki, a że mamy 5 chłopców i 2 dziewczynki...to bawimy się w rycerzy i księżniczki...ale to nie takie proste...bowiem poznajemy cnoty rycerskie....omawiamy je i wcielamy w życie...a żeby zostać rycerzem trzeba przejść kolejne etapy. Do środy był PAŹ, zatem służebny czas, a w tym dużo liczenia i pisania, dużo pracy i czytania. Czwartek stopień wyżej, czyli Giermek ...pierwsze przywileje, by w piątek stanąć do turnieju rycerskiego, do bitwy na wiedzę. Ubrani w lśniącą zbroje zmierzyli się z  ortografią i była też walka o części mowy i wiedzę historyczną. Rycerz to też odwaga i szlachetność, gotowość niesienia pomocy koledze i koleżance.
Turniej zaliczony, Rycerze pasowani. Zatem Szkoła Ad Astra zyskała dzielnych wojowników w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów już odkrytych.