INFORMACJAzebranie z rodzicami

 Szanowni Rodzice.

Uczestniczymy w tym roku w bardzo istotnych przemianach systemowych związanych z edukacją. Bierzemy pod uwagę kilka scenariuszy , z zaangażowaniem przygotowujemy się do zastosowania różnych sposobów pracy z dziećmi. Staramy się zapewnić bezpieczne warunki nauki i wykorzystać doświadczenia i umiejętności zdobyte w miesiącach izolacji.
W tym roku zebrania rodziców odbędą się w grupach klasowych.
Klasa 3   ; 03.09.2020 godzina 18
Klasy 0-1 ; 04.09.2020 godzina 18
Klasy 4 i 5; 04.09.2020 godzina 19
Klasy 6 i 7; 07.09.2020 godzina 18
Klasa 8 ; 08.09.2020 godzina 18
Bieżące informacje o ocenach dostępne będą w Vulcanie, dziennik internetowy będzie głównym kanałem komunikacyjnym z nauczycielami przedmiotów.
Do 30.09.  ustalimy i podamy Państwu daty Dni Otwartych , które będą odbywały się w nowej bezpiecznej formule. Spotkania z nauczycielami przedmiotów będą odbywały się on line, indywidualnie,  z wykorzystaniem aplikacji Teams. Dokładne informacje i instrukcje wyślemy we wrześniu w wiadomościach w Vulkanie .
Życzymy Państwu dobrego roku szkolnego 2020-2021.


Joanna Gołębiewska
dyrektor AD ASTRA
oraz Grono Pedagogiczne